"Blij met mij"

Kinderen die last hebben van onzekerheid, faalangst, perfectionisme en/of (hoog) gevoeligheid "wonen' vaak in hun hoofd. Ze zijn streng voor zichzelf en denken en piekeren veelvuldig over alle dingen waar ze mee te maken hebben. Tijdens dit traject gaan we doelgericht aan de slag; we kijken naar onszelf en onderzoeken wat onze kwaliteiten zijn. Ook werken we met een denksjabloon dat gaat helpen om inzichtelijk te maken welke denkprocessen er plaats vinden in ons hoofd en we leren hoe we hier zelf invloed op uit kunnen oefenen. Verder maken we onder andere een heel mooi schatkistje met kaartjes met helpende gedachten en we leren hoe we helpende gedachten toe kunnen passen om zo in een andere modus te komen.

Het doel van dit creatieve traject is dat uw kind zichzelf beter leert kennen, inzicht krijgt in de eigen kwaliteiten en tools krijgt om met onzekerheid, faalangst, perfectionisme en/of (hoog)gevoeligheid om te gaan. 

Alles wat we doen wordt ondersteund door creatieve activiteiten. De activiteiten zijn dusdanig laagdrempelig dat de kinderen er vooral veel plezier aan beleven. 

De cursus is in groepsverband zodat kinderen gelijk ontdekken dat ze niet de enige zijn (eenzaam gevoel) en zodat ze elkaar kunnen aanmoedigen en ondersteunen. Met en van elkaar leren! Vooraf vind een intake gesprek plaats met ouder(s) en kind.